Logo
Skriv ut denne siden

Man kan ikke leve av drap alene. Man trenger også omtanke, aksept, oppmuntring og, en gang iblant, et godt måltid

Man kan ikke leve av drap alene. Man trenger også omtanke, aksept, oppmuntring og, en gang iblant, et godt måltid

Alfred Hitchcock

© takkformatentale.com 2017