Logo
Skriv ut denne siden

I mange dager levde vi bare på mat og vann

I mange dager levde vi bare på mat og vann

Ernest Hemingway

© takkformatentale.com 2017