Logo
Skriv ut denne siden

Han som lever av håp vil dø fastende

Han som lever av håp vil dø fastende

Benjamin Franklin

© takkformatentale.com 2017